Cai Bing Girls Planet 999

Girls Planet 999 Chinese Profiles

Recently updated on July 19th, 2021 at 04:14 pm

Here are the profile cards of the 33 Girls Planet 999 contestants from China.

The 33 Contestants are: Cai Bing, Cui Wen Mei Xiu, Chen Hsin Wei, Chia Yi, Fu Ya Ning, Gu Yi Zhou, Hsu Nien Tzu, Huang Xing Qiao, Chien Tzu Ling, Li Yiman, Liang Jiao, Liang Qiao, Lin Chen Han, Ho Sze Ching, Liu Shi Qi, Liu Yu Han, Leung Cheuk Ying, Ma Yu Ling, Poon Wing Chi, Shen Xiao Ting, Lin Shu Yun, Su Rui Qi, Wang Qiu Ru, Wang Ya Le, Wen Zhe, Wu Tammy, Xia Yan, Xu Ruo Wei, Xu Zi Yin, Yang Zi Ge, Chang Ching, Zhang Luo Fei and Zhou Xin Yu.

Click on the card to see the individual profile page.

Cai Bing Girls Planet 999
Chang Ching Girls Planet 999
Chen Hsin Wei Girls Planet 999
Chia Yi Girls Planet 999
Chien Tzu Ling Girls Planet 999
Cui Wen Mei Xiu Girls Planet 999
Fu Ya Ning Girls Planet 999
Gu Yi Zhou Girls Planet 999
Ho Sze Ching Girls Planet 999
Hsu Nien Tzu Girls Planet 999
Huang Xing Qiao Girls Planet 999
Leung Cheuk Ying Girls Planet 999
Li Yiman Girls Planet 999
Liang Jiao Girls Planet 999
Liang Qiao Girls Planet 999
Lin Chen Han Girls Planet 999
Lin Shu Yun Girls Planet 999
Liu Shi Qi Girls Planet 999
Liu Yu Han Girls Planet 999
Ma Yu Ling Girls Planet 999
Poon Wing Chi Girls Planet 999
Shen Xiao Ting Girls Planet 999
Su Rui Qi Girls Planet 999
Wang Qiu Ru Girls Planet 999
Wang Ya Le Girls Planet 999
Wen Zhe Girls Planet 999
Wu Tammy Girls Planet 999
Xia Yan Girls Planet 999
Xu Ruo Wei Girls Planet 999
Xu Zi Yin Girls Planet 999
Yang Zi Ge Girls Planet 999
Zhang Luo Fei Girls Planet 999
Zhou Xin Yu Girls Planet 999
Sunday, July 18, 2021 01:28