Gu Yi Zhou Girls Planet 999

Gu Yi Zhou

Full Name: Gu Yi Zhou

Korean Name: 구이저우

Country: China

Year Born: 2003

Height: 162 cm

MBTI: ESFJ

Stage Name: 

Date of Birth: January 18, 2003

Company: Top Class

Group: –

Instagram: –

Blood Type:

Girls Planet 999 Gu Yi Zhou Profile

Gu Yi Zhou is a Chinese contestant on Girls Planet 999.

Gu Yi Zhou‘s hobby is Watching animated films, and her speciality is Dance / Drawing / Dubbing.

Girls Planet 999 Gu Yi Zhou Photos

Girls Planet 999 Gu Yi Zhou Performances – Videos

Girls Planet O.O.O Performance C-Group Version

Gu Yi Zhou Introduction Video

Sunday, July 18, 2021 12:03