Shen Xiaoting Girls Planet 999 C-Group

Girls Planet 999 Chinese Identified Members – O.O.O Chinese version

Two days after the Korean Version, here is the Chinese version of the Girls Planet 999 O.O.O performance.

My knowledge of the Chinese members isn’t any good, but luckily there is a comment in the video that identifies the members:

  • 0:51 (the Center) Shen Xiaoting (TOP CLASS Ent. Chuang 20
  • 1:30 Li Chiayi (FENT. Taiwanese from Fanatics)
  • 1:35 Wen Zhe (Star Master Ent. Youth With You 2)
  • 1:40 Li Yiwan
  • 1:42 Yang Zige (Yuehua Ent.)
  • 1:43 Xu Ziyin (T Ent. Youth With You 2 & The Next Top Ban
  • 1:49 Fu Yaning (Gramarie Ent. Youth With You 2)
  • 1:50 Hsu Nian-tssih (/Nancy from Taiwan)
  • 1:55 Ma Yuling (SNH48. Chuang 2020)
  • 2:02 Wang Qiuru (SNH48)
  • 2:08 Lyeong Choging (from Hong Kong)
  • 2:12 Liu Yuhan (Jaywalk Newjoy)
  • 2:14 Chen Xinwei (/Vivi) (Yuehua Ent. Youth With You 2)
  • 2:20 Shu Yun (M-Idol Ent. From Taiwan)
  • 2:23 Poon WingChi (from Hong Kong)
  • 2:24 Wang Yale (Jaywalk Newjoy. Youth With You 2)
  • 2:34 Xia Yan (Youth With You 2)
  • 2:48 Ruo Wei (/Helen)
  • 2:49 Zhang Luofei (/ Dolly) (Gramarie Ent. Youth With You
  • 2:50 Zhou Xinyu (Yuehua Ent.)
  • 2:52 Liang Qiao & Liang Jiao (CNZ48, twins)
  • 2:54 Cui Wenmeixiu (Jaywalk Newjoy. Chuang 2020)
  • 2:55 Lin Chenhan (teen actress)
  • 2:58 Cai Bing (Kuai Shou, KSGIRLS member)
  • 3:00 Huang Xingqiao (Jaywalk Newjoy. The Coming One Girls
  • 3:02 Su Ruqi (EMT Skies. Produce 101 China & Chuang 2020)
  • 3:05 Gu Yizhou (TOP CLASS Ent.)

Check the video and screencaps from the contestants below!

Wednesday, July 14, 2021 13:34