Gugudan Semina

Gugudan Semina Concept Photos (HD)

Gugudan Semina, gugudan‘s 2nd sub-unit after Gugudan OGUOGU made their debut with the song titled Jealous.

Gugudan Semina members are Sejeong, Nayoung and Mina.

Gugudan Semina

Gugudan Semina

Gugudan Semina

Gugudan Semina

Gugudan Semina

Gugudan Semina

Gugudan Mina

Gugudan Semina Mina

Gugudan Mina

Gugudan Semina Mina

Gugudan Mina

Gugudan Semina Mina

Gugudan Mina

Gugudan Semina Mina

Gugudan Nayoung

Gugudan Semina Nayoung

Gugudan Nayoung

Gugudan Semina Nayoung

Gugudan Nayoung

Gugudan Semina Nayoung

Gugudan Nayoung

Gugudan Semina Nayoung

Gugudan Sejeong

Gugudan Semina Sejeong

Gugudan Sejeong

Gugudan Semina Sejeong

Gugudan Sejeong

Gugudan Semina Sejeong

Gugudan Sejeong

Gugudan Semina Sejeong

 

Tuesday, July 10, 2018 21:35